Om BugBook Publishing

Morten Top-Jensen er født 1956 og har været folkeskolelærer i ca. 25 år med dansk og biologi som linjefag. Han har altid været glødende interesseret i naturen, og har i løbet af de sidste 40 år opbygget en betragtelig sommerfuglesamling. Interessen for almen botanik følger med sommerfugleinteressen, og svampene har også en plads i Mortens hjerte. Derudover har han været en ret aktiv lystfisker i 40 år – hvor især livet i de ferske vande har haft hans bevågenhed, men havørrederne langs de bornholmske kyster kan dog ikke føle sig for sikre. De senere år har Morten interesseret sig meget for europæiske natsværmere især rent fotografisk, hvilket betyder, at der er rejseaktivitet mange gange om året. Han har på disse rejser fundet flere nye arter for Europa og endog enkelte helt nye for videnskaben. 

Morten Top-Jensen har skrevet flere artikler om sommerfugle i forskellige naturfagblade: Fjælstaunijn – Bornholms natur, Entomologiske meddelelser, Lepidoptera, Naturvejleder og Natur på Bornholm. I perioden 2009-2012 har han forfattet tre bøger: Danmarks sommerfugle med M.Fibiger, Sveriges Fjärilar med H. Elmquist, G. Liljeberg og M. Fibiger samt Moths of Great Britain and Ireland med Sean Clancy og Michael Fibiger. 

Der er tre nye bøger på vej til udgivelse i 2013-2014 omhandlende sommerfuglefaunaen i Tyskland, Finland og Benelux. Der ud over har Morten i tre år lavet naturfjernsyn for TV2Bornholm, hvor han sidder i redaktionen af programmet EKKO. Han laver sine egne indslag hver måned fortrinsvis om insekter.

Siden 2009 har Morten Top-Jensen været ejer af forlaget BugBook Publishing og ernæret sig ved salg af egne bøger. Siden 2011 er Natur på Bornholm udkommet på dette forlag. 

Morten har boet den største del af sit liv i Gentofte, men købte et sommerhus på Bornholm i efteråret 1986 og flyttede til øen i sommeren 1997. Dette skift har haft stor betydning ikke bare i det private liv, men omgangen med øens naturildsjæle (Lars Trolle, Per Ketil og Mogens Hansen) har inspireret ham til at formidle naturstof. Siden 2003, hvor Morten købte sit første kamera (Canon G5), er der brugt meget tid på naturfotografering. Han har taget mere end 100.000 billeder de sidste 10 år – og har nok Danmarks største samling af billeder af natsværmere (europæiske) fotograferet i naturen – mere end 3000 arter. Det er disse billeder der er grundlaget for hans bogproduktion. Morten har desuden været engageret i forskellige typer fotoarbejde bl.a. for kunstneren Nes Lerpa – og han har leveret billeder til andre bøger end de ovenfor nævnte.