Privatlivspolitik


Cookies
Hjemmesiden bruger nødvendige cookies for at gøre det muligt at bestille online.
Ved klik på 'accept' i vores cookie-popup, gemmes desuden en cookie, der forhindrer beskeden i at vises ved hvert sideskift.
Hjemmesiden bruger ingen tredjeparts cookies, herunder heller ikke cookies til besøgsanalyse eller anden tracking.

Indsamling af data ved online køb
Ved bestilling indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne effektuere ordren, det vil sige:
  • Kundens navn
  • Kundens adresse
  • Eventuel separat leveringsadresse
  • Kundens kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer)
  • Oplysninger om bestilte varer
For at opfylde betingelserne i bogføringsloven gemmes disse i fem år, hvorefter de slettes permanent.